Thứ tư, 12 Tháng 4 2017 02:37

Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy xuất khẩu hướng tới tăng trưởng kinh tế

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Xuất khẩu, đã từ lâu, được coi là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là với các nước đang phát triển. Quan điểm này được ủng hộ không chỉ về mặt lý thuyết mà còn được minh chứng bằng những điển hình thành công của các nền kinh tế như Nhật Bản, NICs,... Tuy nhiên, trên thực tế, cũng không ít quốc gia chưa thành công với chiến lược tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu như các quốc gia Nam A, Mỹ Latinh làm dấy lên những hoài nghi về tác động tích cực của xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế, cả ở góc độ lý luận và thực tiễn. Hiện nay tuy có một số quan điểm và lập luận còn chưa hoàn toàn thống nhất về tác động của xuất khẩu nói chung tới tăng trưởng kinh tế, nhưng từ góc độ lý luận và thực nghiệm, các nghiên cứu lại đồng thuận khi cho rằng mức độ thành công của chiến lược tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu của các quốc gia tùy thuộc vào chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó.

Với Việt Nam, kể từ năm 1986 đến nay, cùng với đà hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế khu vực và thế giới, xuất khẩu luôn được coi là một trong những “trụ cột” của công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển kinh tế. Với vai trò đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt được những thành tích ngoạn mục về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Song, đằng sau những thành tích đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu vẫn còn nhiều bất cập dưới góc nhìn chất lượng, hiệu quả và bền vững. Là nước đi sau, Việt Nam có thể tiếp thu rất nhiều bài học hữu ích từ kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là từ những nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam. Ở đây, trong nội dung bài viết lựa chọn hai quốc gia để phân tích là Hàn Quốc và Thái Lan. Hàn Quốc và Việt Nam cùng xuất phát điểm từ trình độ kinh tế thấp kém, lạc hậu, chủ yếu dựa vào nông nghiệp và trước đó nền kinh tế bị tàn phá nặng nề bỏi chiến tranh. Thái Lan cũng là nước chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đi lên từ nông nghiệp lạc hậu, có điều kiện tự nhiên, cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế khá tương đồng vối Việt Nam khi bắt đầu theo đuổi chiến lược tăng trưởng kinh tế hướng về xuất khẩu.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 134 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành