Chủ nhật, 16 Tháng 4 2017 03:28

Xu hướng cải cách hành chính công trên thế giới

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

1. Về nguyên nhân của cải cách

Thực tiễn cải cách các quốc gia đã chỉ ra một loạt điểm tương đồng về áp lực cải cách như nguyện vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công dân, xã hội hay thách thức phục hồi sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997,...

Hành chính công, hay Chính phủ - với tư cách là hình ảnh đại diện cho toàn bộ hệ thống hành pháp, được trông đợi vai trò dẫn dắt trên thực tiễn các giá trị cơ bản cho quá trình phát triển quốc gia. Hành chính công là một quá trình mang tính tổng hợp, liên quan đến sự quan tâm, tham gia của nhiều bên liên quan, tạo ra tác động lâu dài, hệ thống đến nhiều thành phần, đối tượng trong xã hội.

Chính vì vậy, thiếu cách tiếp cận và hành động mang tính hệ thống động gắn vi một tầm nhìn có tính khích lệ, các nỗ lực sẽ không chỉ dẫn đến các tác động manh mún, lãng phí mà còn là nguồn gốc của suy yếu, giảm lợi thế cạnh tranh, sự suy giảm nghiêm trọng uy tín của chính phủ hay nhà nước nói chung và những thất bại trong phát triển bn vững.

Hành chính công có thể được đánh giá trên cơ sở các hệ thông tiêu chí khác nhau. Nó có thể bao gồm ba chữ E trong tiếng Anh (Efficiency, Effectiveness, Economy). Hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là khả năng các quyết định quản lý hành chính nhà nước thành văn được đưa vào thực tiễn; Hiệu quả - là kết quả của tương quan giữa chi phí và kết quả thu về; và Hiệu năng - là tương quan giữa chi phí và kết quả về mặt tài chính, kinh tế. Trong khuôn khổ trào lưu cải cách, đổi mới Chính phủ kéo dài suốt hai thập kỷ qua, các cấp chính quyền ở nhiu quốc gia nỗ lực không ngừng trong tìm kiếm các giá trị để cân bằng giữa phát triển và bền vững, giữa phát triển kinh tế và hạnh phúc nhân sinh. Trong hành trình đó, chỉ số về tính công bằng (Equity) được nhắc đến nhiều hơn. Thuật ngữ hiệu quả hành chính công có thể được hiểu một cách cụ thể hoặc tổng hợp bao gồm cả bốn chỉ số vừa nêu trên.

Xem xét một cách cụ thể hơn, hành chính công có vẻ có những mục tiêu mang tính xung đột lẫn nhau. Trong khi các nỗ lực cải cách hành chính thường xuyên, liên tục hướng tới việc đạt được sự nhất quán, gia tăng mức độ huy động nguồn lực để tạo ra sự cộng hưởng trong một môi trường đa dạng, đa phương, đa bên,...thì đồng thời lại nhằm giảm chi phí, giảm các hệ quả tiêu cực kéo theo trong quá trình huy động đó như xung đột, chồng chéo, phụ thuộc,... Từ góc độ kinh tế học, sự khan hiếm nguồn lực là mang tính vĩnh viễn so với nhu cầu ngày càng cao của phát triển xã hội. Chính vì vậy, huy động có hiệu quả các nguồn lực khan hiếm là thách thức lâu dài và chiến lược đi với mọi chính phủ.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 561 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành