Thứ năm, 18 Tháng 5 2017 02:19

Một số đề xuất cho sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước xuất phát từ hành vi thi hành công vụ và như vậy đã manh nha tồn tại trong cổ luật Việt Nam, xin dẫn một tranh chấp ở thế kỷ XIX để minh họa. Cụ thể, ông Lực, bà Thanh chuyển nhượng cho ông Cửu tài sản được dừng vào việc hương hỏa và hợp đồng đã được hương chức xác nhận (ông Châu và ông Hoa xác nhận). Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng bị tuyên bố vô hiệu với lý do tài sản chuyển nhượng là tài sản dùng vào việc hương ha (thờ cng) và ông Cửu đã khởi kiện ông Châu và ông Hoa bồi thường thiệt hại Tòa án Vĩnh Long (ngày 23-8-1888) đã bác yêu cầu của ông Cửu nhưng Tòa thượng thẩm Sài Gòn (ngày 20-12-1888) đ xét rằng; “hương chức quản lý bộ phận đăng ký quyền sở hữu và họ phải biết những thay đổi cũng như nguồn gốc của tài sản chuyển nhượng. Việc họ ký vào giao dịch mà họ xác nhận có hệ quả là trao cho các  trao giao dịch hay một sự đm bảo l người bản x được đòi hi tính hợp pháp của bt kỳ giao dịch nào. Do đơng chức xc nhận thực chất là những người thực hiện công vụ và với tư cách đ chịu trách nhiệm về những bất cẩn của họ. Từ đó, Tòa thượng thẩm quyết định ông Châu và ông Hoa “sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và liên đi hoàn trả cho ông Cửu trong tờng hợp những người có nghĩa vụ chính không thanh toán lại cho ông Cửu”.

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập, một số quyền của công dân được xác lập và bảo đảm. Tuy  nhiên, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chưa được quy định như là một chế định trong pháp luật. Đến Hiến pháp năm 1959, quyền được bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra đã được ghi nhận tại Điều 29 như sau: “Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có quyền khiếu nại và tố cáo với bất cứ cơ quan nhà nước nào về những hành vi phạm pháp của nhân viên cơ quan nhà nước. Những việc khiếu nại và tố cáo phải được xét và giải quyết nhanh chóng. Người bị thiệt hại vì hành vi phạm pháp của nhân viên cơ quan nhà nước có quyền được bồi thường”. Hiến pháp năm 1992 có quy định liên quan đến trách nhiệm bồi thưng của Nhà nước tại Điều 72 và Điều 74, theo đó “Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, bị xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự” (Điều 72); “Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường v vật chất và phục hồi danh dự’ (Điều 74). Tuy nhiên, cho đến hiện nay, Hiến pháp vẫn chưa là công cụ để người dân viện dẫn trực tiếp để bảo vệ quyền lợi của mình nên đây chỉ là những định hướng để xây dựng các quy định v trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thực ra, bên cạnh Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ngày nay chúng ta còn có một số văn bản khác nên việc nghiên cứu về quan hệ gia các văn bản này là cần thiết.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 107 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành