Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 02:29

Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của viện kiểm sát trong hoạt động tố tụng

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm bồi thường của Viện kiểm sát do phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ được quy định tại Khoản 1 Điều 31, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về trong hoạt động tố tụng hình sự thì Viện Kiểm sát có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ của cơ quan điều tra có thẩm quyền nhưng người bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật.

Thời hạn tạm giữ không được quá ba ngày, kể từ khi Cơ quan điều tra nhận người bị bắt. Trong trường hợp cần thiết người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ, nhưng không quá ba ngày. Trong trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá ba ngày. Mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn; trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị gia hạn và tài liệu liên quan đến việc gia hạn tạm giữ, Viện Kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 118, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Như vậy, nếu Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ của Cơ quan điều tra nhưng người bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật thì Viện Kiểm sát phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự theo khoản Điều 31 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 35 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành