Thứ sáu, 16 Tháng 6 2017 03:40

Khái niệm và đặc điểm trách nhiệm pháp lý của nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)
  1. Quan niệm về trách nhiệm pháp lý của Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước

Thuật ngữ “trách nhiệm” của Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước có thể được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực hoặc ngữ cảnh cụ thể.

Trong lĩnh vực đạo đức, chính trị trách nhiệm của Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước được hiểu theo nghĩa bổn phận, vai trò hay còn gọi là trách nhiệm đạo đức, chính trị. Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm đạo đức và chính trị trước xã hội, bởi Nhà nước xuất hiện từ xã hội, do nhu cầu của xã hội đã phát triển ở một trình độ nhất định, xã hội không còn khả năng tự điều chỉnh, tự quản lý được nữa, nó cần đến Nhà nước, cơ quan, nhân viên nhà nước để đại diện cho toàn xã hội quản lý xã hội, giữ cho xã hội ổn định, có trật tự, tồn tại và phát triển vì lợi ích của toàn xã hội. ở giác độ này, trách nhiệm của Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước luôn vì mục đích tích cực xuất phát từ sự ý thức của họ về vị trí, vai trò của mình đối với xã hội, nó cần phải tiến hành những hoạt động tích cực nhất định vì lợi ích chung của đất nước, của nhân loại... Xã hội ủy quyền cho Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước đưa ra nhũng quyết sách, quyết định, thực hiện những hoạt động quan trọng nhất định liên quan đến sự ổn định và phát triển của xã hội (ở các quy mô đối với một địa phương, một đất nước...) và trách nhiệm của họ là phải đưa ra và thực hiện được những chính sách, quyết định đúng đắn vì lợi ích của các cộng đồng xã hội mà họ là đại diện. Nếu chính sách, quyết định và hoạt động của họ không đúng, có thể kìm hãm sự phát triển của cộng đồng, xã hội, đưa xã hội phát triển không đúng hướng, không đúng quy luật, gây thiệt hại lớn cho cá nhân, cộng đồng, địa phương hoặc cả nước... Trong trường hợp Nhà nước không thực hiện tốt được trách nhiệm của mình, họ có thể bị lên án, bị tẩy chay, trong một số trường hợp nếu có thể thì xã hội sẽ thay thế nó bằng một Nhà nước khác, tương tự như vậy đối với các cơ quan và nhân viên nhà nước. Lịch sử nhân loại đã từng ghi nhận công lao to lớn của nhiều vĩ nhân, nhiều cơ quan, nhà nước và cũng đã lên án, nguyền rủa, lật đổ nhũng nhà nước, cơ quan, nhân viên nhà nước đã gây nhiều tổn hại, đau thương cho đất nước và cho nhân loại.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 477 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành