Thứ hai, 19 Tháng 6 2017 04:37

Các quy định pháp luật về trách nhiệm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước ở Việt Nam

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Pháp luật Việt Nam nói chung, pháp luật hành chính Việt Nam nói riêng ngày càng hoàn thiện chế định chế tài xử phạt vi phạm hành chính. Điều này thể hiện thông qua việc ra đời của các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Từ Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 1989, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 (sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2007, 2008), các quy định pháp luật về chế tài hành chính đã có nhiều đổi mới theo hướng dần hoàn thiện. Tuy nhiên, quy định về chế tài hành chính trong pháp luật hành chính hiện hành bên cạnh những điểm phù hợp cũng đã bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý đã được khắc phục phần nào trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2013.

Các quy định pháp luật về hình thức xử phạt:

Cán bộ, công chức, tổ chức nhà nước khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt hành chính bao gồm: Các hình thức xử phạt chính như cảnh cáo, phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung như trục xuất, tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Nguyên tắc áp dụng các hình thức xử phạt là với mỗi vi phạm hành chính chỉ áp dụng một hình thức xử phạt chính hoặc áp dụng một hình thức xử phạt chính kèm với các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra (Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012). Trong đó, hình thức xử phạt cảnh cáo là hình thức xử phạt chính được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Vì hình thức xử phạt cảnh cáo là hình thức xử phạt chính nên có thể áp dụng kèm các hình thức xử phạt bổ sung, tuy nhiên chỉ có thể áp dụng kèm hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính mà không thể áp dụng kèm hình thức tước quyền sử dụng giấy phép do tính chất áp dụng của hình thức này không tương đồng.

Bên cạnh đó, hình thức xử phạt tiền là hình thức phạt chính nhằm tác động vào lợi ích vật chất của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Mức phạt tiền thể hiện mức cưỡng chế của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Đây là hình thức xử phạt phổ biến được áp dụng với nhiều loại vi phạm hành chính khác nhau trong các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Nguyên tắc áp dụng hình thức phạt tiền là: Một hành vi vi phạm hành chính chỉ áp dụng một hình thức phạt chính, tuân thủ thủ tục xử phạt tiền, nếu có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng thì có thể xử phạt ở mức tối thiểu hoặc mức tối đa của khung phạt hoặc có thể xử phạt cao hơn nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ; bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn xã hội. Theo quy định pháp luật hiện hành mức phạt tiền thấp nhất là 50.000 đồng và mức phạt cao nhất là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức (Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 426 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành