Thứ bảy, 15 Tháng 7 2017 07:36

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước - Một số vấn đề lý luận

Nhà nước sinh ra là để tổ chức, quản lý các mặt khác nhau của đời sống xã hội, duy trì trật tự, sự ổn định của xã hội và tạo điều kiện cho xã hội phát triển nhanh, bền vững vì lợi ích của các tổ chức và cá nhân trong xã hội, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy vậy, đội ngũ những người thi hành công vụ trong quá trình thực hiện các hoạt động nhà nước để phục vụ lợi ích Nhà nước và xã hội không phải khi nào cũng làm đúng, chính xác và có lợi cho Nhà nước, cho các tổ chức khác và cho nhân dân. Một số người thi hành công vụ có thể có những hành vi trái pháp luật khi thực hiện các hoạt động nhà nước gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần cho các tổ chức và cá nhân khác. Ở Việt Nam hiện tượng này còn tương đối phổ biến và những hậu quả mà các tổ chức cá nhân phải chịu do những hành vi sai trái của cá cơ quan công quyền là rất lớn. Sở dĩ hiện tượng này còn xảy ra nhiều ở Việt Nam là vì rất nhiều những nguyên nhân khác nhau như do trình độ của người thi hành công vụ chưa đủ năng lực để thực hiện đúng các hoạt động công vụ của mình, do các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ chưa tốt và cũng không ít nguyên nhân từ sự tắc trách của đội ngũ người thi hành công vụ không tìm hiểu sự việc một cách thấu đáo nên đã đưa ra những quyết định sai trái. Trong một số trường hợp, không loại trừ có những người thi hành công vụ cố ý thực hiện hành vi sai trái vì mục đích vụ lợi, trả thù... khi thi hành công vụ gây nhiều thiệt hại về vật chất, về tinh thần và những bức xúc rất lớn cho các tổ chức và cá nhân, nhất là các doanh nghiệp.

Các hoạt động nhà nước thường liên quan đến ba lĩnh vực là xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và xét xử, bảo vệ pháp luật vì thế sự sai sót của người thi hành công vụ cũng xảy ra trong cả ba lĩnh vực nói trên:

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 55 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành