Chủ nhật, 16 Tháng 7 2017 07:47

Xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Hoạt động thi hành án dân sự là một dạng của hoạt động tư pháp nhưng có tính đặc thù riêng, trong đó các chủ thể có thẩm quyền đưa bản án, quyết định của Tòa án và các quyết định của các cơ quan, tổ chức khác ra thi hành. Hoạt động thi hành án dan sự được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định và theo những trình tự, thủ tục chặt chẽ do pháp luật thi hành án dân sự quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, thủ trưởng cơ quan thi hành án, chấp hành viên có thể có quyết định, hành vi trái pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền, lợi ích và nghĩa vụ liên quan đến thi hành án dân sự. Do vậy, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự là rất cần thiết.

a) Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

- Hoạt động liên quan đến ra quyết định về thi hành án:

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự và quy định cụ thể Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra trong ra hoặc cố ý không ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thi hành án dân sự cần quy định rõ về trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án trái pháp luật và Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cố ý không ra quyết định thi hành án.

Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án cũng quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự theo hướng Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây rà trong trường hợp ra hoặc cố ý không ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án. Cần quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với lĩnh vực thi hành án dân sự Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án trái pháp luật; Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên cố ý không ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án khi có căn cứ thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án theo quy định của pháp luật.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 465 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành