Thứ ba, 25 Tháng 7 2017 03:38

Cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia

Việc xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia được thực hiện trên cơ sở các quy phạm pháp luật quốc tế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, cho phép xác định hành vi của chủ thể là hành vi hợp pháp hay hành vi vi phạm pháp luật quốc tế. Những quy phạm này được ghi nhận trong các ngành luật chuyên biệt của hệ thống pháp luật quốc tế như Luật biển quốc tế, Luật ngoại giao lãnh sự, Luật hàng không quốc tế... và được thể hiện chủ yếu dưới hai hình thức pháp lý là Điều ước quốc tế và Tập quán quốc tế. Trong một số trường hợp, trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia có thể được xác định trên cơ sở các phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế, cụ thể là:

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 40 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành