Thứ năm, 17 Tháng 8 2017 07:44

Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

1. Về tổ chức quản lý nhà nước đối với tài nguyên rừng

Công tác tổ chức quản lý nhà nước đối với tài nguyên rừng cần được hoàn thiện từ cấp Trung ương đến cấp địa phương. Đổi mới tổ chức quản lý cả hệ thống cơ quan thẩm quyền chung và cơ quan chuyên môn (kiểm lâm).

Trước hết, đổi mới cách thức quản lý ở cấp Trung ương, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ vai trò chủ đạo trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường phôi hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác quản lý đất lâm nghiệp, xác định ổn định quy hoạch đất lâm nghiệp trên bản đồ và ngoài thực địa theo nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê rừng; hoàn thiện hồ sơ đối với các diện tích đất đã giao, cho thuê và tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các cơ chế, chính sách; bảo đảm đối kế hoạch ngân sách cho quản lý, bảo vệ rừng.

- Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các cơ chế, chính sách, phân bổ biên chế Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trong các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

- Bộ Quốc phòng phối hợp vối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Kiểm lâm tham gia công tác bảo vệ rừng ở cơ sở; chỉ đạo, điều hành các lực lượng quốc phòng phối hợp có hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng.

- Bộ Công an phôi hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Dân phòng, Công an xã và lực lượng Kiểm lâm tham gia công tác bảo vệ rừng ở cơ sở; chỉ đạo, điều hành lực lượng Công an phối hợp có hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 275 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành