Thứ ba, 22 Tháng 8 2017 08:55

Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả thực hiện quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Trên thế giới, quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ra đời từ rất sm và luôn được pháp luật lao động của hầu hết các quốc gia chú trọng. Bởi đó là cơ s pháp lý cần thiết được thiết lập dành cho người sử dụng lao động. Với quy định của pháp luật ngày càng hợp lý cộng với trình độ quản lý lao động ngày càng cao của người sử dụng lao động, đã tạo điều kiện quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nhiều tập đoàn kinh tế lớn cũng như sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc về kinh tế - xã hội của nhiều nước,  Việt Nam, quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động được quy định chủ yếu trong pháp luật lao động. Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ngày càng hoàn thiện và thể hiện rõ nét trong Bộ luật lao động được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012, có hiệu lực từ ngày 01-5-2013.

Trên cơ sở kế thừa và phát triển của Bộ luật lao động năm 1994 (được sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007), Bộ luật lao động năm 2012 tiếp tục thể chế đường lối đổi mới của Đảng và cụ thể hóa các nguyên tắc hiến định về lao động, sử dụng lao động và quản lý lao động theo hướng ngày càng phù hợp hơn vi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tính chất hành chính hóa quan hệ lao động thông qua sự tham gia trực tiếp của Nhà nước được chuyển dần sang tính chất dân sự hóa thông qua việc bảo đảm quyền tự do thỏa thuận, tự định đoạt, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của các bên. Để tạo tạo cơ s pháp lý cho người sử dụng lao động sử dụng hiệu quả sức lao động, duy trì trật tự, nền nếp trong đơn vị, từ đó nâng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và tạo được vị trí, uy tín vững mạnh trên thị trường, chúng tôi nêu một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 50 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành