Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 09:41

Hoàn thiện xây dựng chế độ, bảo đảm giáo dục cho nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, thường để chỉ nhóm người ở vị trí bất lợi trong xã hội do trở ngại nào đó hoặc do thiếu điều kiện và cơ hội. Hoàn thiện xây dựng chế độ giáo dục, bảo đảm quyền lợi được tiếp nhận giáo dục của nhóm đối tượng này là mục tiêu quan trọng trong chính sách giáo dục của nhà nước, đồng thời cũng mang ý nghĩa quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa giáo dục.

1. Nhóm đối tượng yếu thế và xã hội hài hòa

Việt Nam đang ở thời kỳ quan trọng khi xã hội chuyển mình, do sự phát triển kinh tế - xã hội không cân bằng, nên bên cạnh một số người giàu lên, cũng đồng thời với việc có sự phân hóa rõ rệt trong xã hội. Nhóm đối tượng yếu thế có thể sống ở bên lề xã hội và yếu kém về các mặt tài chính, quyền lợi kinh tế, vị trí trong xã hội, nếu dựa vào khả năng và sức lực của bản thân thì không thể bảo đảm được mức sinh hoạt tối thiểu cho bản thân và các thành viên trong gia đình, họ cần đến sự trợ giúp từ nhà nước và xã hội.

Nhóm đối tượng yếu thế có các đặc trưng sau:

Thứ nhất, nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội thường là những đối tượng khó khăn, có mức sinh hoạt cho bản thân và gia đình thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn tối thiểu của xã hội.

Thông thường nhóm đối tượng này bao gồm những đối tượng sau:

1) Những người có sức khỏe kém, những người này thường có khiếm khuyết về trí lực hoặc thể lực, khó cạnh trạnh được với những người bình thường;

 2) Những người bị thất nghiệp, những người này sau khi bị mất việc, do tuổi cao, trình độ kém, khả năng tìm việc thấp, không có thu nhập ổn định để duy trì cuộc sống;

3) Những nhân công trong thành phố, họ có việc làm nhưng thu nhập thấp, ít bảo đảm, không được hưởng mức đãi ngộ như những người lao động trong thành phố khác, quyền lợi lao động không được bảo đảm;

4) Những người ở các vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn, do điều kiện tự nhiên khó khăn, họ có đầu tư vào lao động nhưng kết quả thu về ít, đời sống khó khăn, một số nhân tố phát sinh đột ngột khiến họ rơi vào yếu thế.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 98 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành