Quản lý tiền lương công chức và viên chức là một nhiệm vụ quan trọng về mặt tài chính và tài khoá; môi trường quản lý tiền lương tại mỗi quốc gia có sự khác biệt, đặc thù và thường phức tạp; nhiệm vụ quản lý có lẽ còn phức tạp hơn do sự đa dạng của các hình thức sử dụng lao động và trả lương cho phù hợp với những thay đổi về nhu cầu nhân sự để thực hiện công việc (thậm chí là nhu cầu chính trị), nhu cầu quản lý và tài chính; các phương…
Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 17:14

PHÂN NHÓM DOANH NGHIỆP

Khái niệm doanh nghiệp nhà nước thay đổi rất khác nhau và lặp lại qua các thời kỳ. Trước khi có Luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995, doanh nghiệp nhà nước được gọi là xí nghiệp nhà nước. Hiện nay, doanh nghiệp nhà nước được gọi là công ty nhà nước.Trước ngày 01-7-2006, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ[1]. Từ ngày 01-7-2006 đến ngày 30-6-2015, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ[2]. Từ ngày 01-7-2015 trở đi, doanh nghiệp…
Trong số các quyền của công dân và quyền của con người theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì có 4 quyền tự do gồm 2 quyền tự do của công dân là tự do đi lại và cư trú ở trong nước, ra nước ngoài; tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình và có 2 quyền tự do của con người là tự do tín ngưỡng, tôn giáo và “tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm”[1]. Như vậy, quyền tự…
Nói tới các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tiên phải kể tới các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tống hợp. Từ công thức chung để tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là: Trong đó, Ht là hiệu quả kinh doanh trong thời kỳ t; Kt là kết quả kinh doanh (tùy thuộc vào đặc trưng của sản phẩm mà quá trình kinh doanh tạo ra, có thể được thể hiện thông qua đơn vị đo lường là tấn, tạ, kilôgam, lít, đơn vị sản phẩm…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành