Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa có một số đặc điểm cơ bản nhất định trong quá trình hình thành và phát triển, cụ thế như sau: Doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ khởi nghiệp: So với các loại hình doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ khởi nghiệp hơn vì hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa đều có thể bắt đầu kinh doanh ngay khi có ý tưởng kinh doanh với những điều kiện giản đơn như vốn ít, số lao động không nhiều, diện tích mặt…
Trong chương trình Trung học cơ sở và Trung học phổ thông của Cộng hòa Pháp, các môn học Vật lí - Hoá học (hay Các khoa học Vật lí), môn học tích hợp hai môn Vật lí và Hoá học được giảng dạy tương đối tách rời, trong chương trình có hai phần tách biệt do 2 nhóm tác giả biên soạn, dù rằng chỉ có một giáo viên dạy cả hai. Sách giáo khoa cũng tương tự, có thể có 1 cuốn chung với hai phần hoặc sách giáo khoa riêng cho từng môn, tuỳ thuộc vào nhà…
Cơ quan tài chính trung ương ở đây đề cập đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó Bộ tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm hoạch định chính sách và thực hiện những chức năng tài chính cốt lõi của Nhà nước. Tài chính công là xương sống hoạt động của Chính phủ, có ảnh hưởng rất lớn tới các quyết định phân bổ và sử dụng nguồn lực công. Các quyết định liên quan tới tài chính công sẽ định hình mô hình và phương hướng phát triển kinh tế cũng…
Khái niệm quản lý chi tiêu công đã được mở rộng thành quản lý tài chính công (PFM) với nội dung lý thuyết ngày càng trở nên phong phú. Mặt khác, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc phát triển một hệ thống quản lý tài chính vững vàng, và quan niệm đánh giá thế nào là “thông lệ tốt nhất” hay “thông lệ tốt” trong việc thiết kế một hệ thống như vậy đã có sự thay đổi đáng kể. Từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành