Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định các biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục và giá dịch vụ đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương; đồng thời có trách nhiệm giám sát hoạt động giáo dục tại địa phương.

Xin tải về tệp đính kèm để xem toàn văn tập san.

Phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng nhân nhân. Hội đồng nhân dân ban hành và giám sát  thực hiện chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với mục đích hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, Ban Công tác đại biểu chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử xây dựng tập san: “Hội đồng nhân dân với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”, cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu phục vụ việc quyết định, giám sát trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tập san trình bày tổng quan về khái niệm, vai trò, thẩm quyền của HĐNDtrong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; cách thức thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực này

Xin tải về tệp đính kèm để xem toàn văn tập san.

 

 

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành