Nhật Bản là nước thành công trong việc sử dụng giải pháp kinh tế để bảo vệ môi trường. Năm 1973, nước này đã áp dụng chính sách thuế nhiên liệu đối với xe ôtô, nhất là xe ôtô chạy trong khu vực đô thị. Năm 1989, Nhật Bản đã tiến hành dán nhãn sinh thái đối với một số loại hàng hóa tiêu dùng. Việc làm trên đã được người mua ủng hộ nhiệt tình và đưa Nhật Bản dần trở thành hình mẫu về nhãn hàng sinh thái trên thế giới. Ở phương diện vĩ mô, Chính phủ…
Bản chất của quá trình chuyển đổi ở Indonexia hạn chế đáng kể những lựa chọn cho cải cách. Indonexia đang chứng kiến sự sụp đổ từ từ của một Nhà nước trung ương tập quyền cao độ đã từng bị thống trị bởi một kẻ lộng quyền. Về hệ quả là sự phân chia quyền lực đã được thể hiện ở việc nổi lên các lực lượng chính trị đối lập, cả cũ lẫn mới ở cấp trung ương, sự chuyển giao quyền lực xuống địa phương, nơi những chính trị gia địa phương được trang bị thẩm quyền…
1. Tổng quan các văn bản pháp luật về khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường ở Việt Nam Để thực hiện mục tiêu ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường, ngày 25-6-1998, Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, ngày 22-4-2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây…
Tổng quan các văn bản pháp luật về đánh giá tác động môi trường Ở Việt Nam bắt đầu triển khai thí điểm đánh giá tác động môi trường từ những năm 80 của thế kỷ XX và đến năm 1993 khi có Luật Bảo vệ môi trường thì đánh giá tác động môi trường chính thức có chế định, nhưng trong thực tế vấn đề này chưa được quan tâm. Đến năm 2005, khi Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi và ban hành, chế định về đánh giá tác động môi trường đã được thiết kế lại…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành