Chủ nhật, 17 Tháng 9 2017 07:55

Đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường đô thị Việt Nam từ kinh nghiệm quản lý môi trường đô thị ở Nhật Bản

Trong cuộc phỏng vấn của tác giả với Giáo sư Ônishi, Đại học Kyoto, Nhật Bản, ông cho rằng, “Nhật Bản là một quốc gia có nhiều thành công trong quản lý môi trường, kinh nghiệm của chúng tôi được đánh giá cao ở các nước Đông Á, Việt Nam của các bạn có thể tham khảo”. Những giải pháp mà người Nhật thực thi để quản lý môi trường, trên thực tế đã mang lại rất nhiều thành công, giải quyết tốt mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố địa lý, môi trường tự nhiên và hoạt động sống, phát triển kinh tế - xã hội của người dân đô thị ở Nhật Bản.

Từ việc phân tích các giải pháp quản lý môi trường đô thị ở Nhật Bản, đặc biệt là ở thành phố Tokyo, chúng tôi rút ra những kinh nghiệm từ công tác quản lý môi trường đô thị ở Nhật Bản làm cơ sở để đề xuất giải pháp quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam nói chung cũng như cho thành phố Hà Nội nói riêng.

Đối với các đô thị ở Việt Nam và thành phố Hà Nội, những đề xuất được đưa ra dựa trên đánh giá thực tế hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường đô thị ở nước ta có xem xét tối các yếu tố chi phối, ảnh hưởng đến công tác này.

Bên cạnh đó, các giải pháp được nghiên cứu, đề xuất cho Việt Nam và thành phố Hà Nội đều căn cứ vào những giải pháp quản lý môi trường đô thị đã thành công ở Nhật Bản.

1. Thúc đẩy các hoạt động tự nguyện bảo vệ môi trường của các thành phần trong xã hội

Việc thúc đẩy các hoạt động tự nguyện bảo vệ môi trường của các thành phần trong xã hội là rất quan trọng, đây thực chất là giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng xây dựng ý thức trách nhiệm của các thị dân. Mặc dù có sự khác nhau về các yếu tố địa - môi trường giữa Việt Nam và Nhật Bản song để quản lý môi trường đô thị hiệu quả, cả hai nước cần phải nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức trách nhiệm của cộng đồng.

Do nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý môi trường đô thị và chủ động đối phó với những hiểm họa sinh ra từ những yếu tố địa lý tự nhiên môi trường đặc thù, người Nhật Bản cho rằng nhân tố cốt lõi là cần có sự tham gia tích cực ở các cấp độ khác nhau của các thành phần xã hội. Ở Việt Nam gọi đó là xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc xã hội hóa lại được thực hiện chưa đồng đều, thống nhất giữa các cơ quan, vùng, miền nên việc tuyên truyền phổ biến để người dân nhận thức một cách tự nguyện trách nhiệm bảo vệ môi trường sẽ không dễ dàng, ở đất nước mặt trời mọc, người ta nhấn mạnh tới việc nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa con người với môi trường như là nền tảng đầu tiên trong công tác quản lý môi trường.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 306 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành