Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 08:02

Kinh nghiệm của một số nước về hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường

1. Một số kinh nghiệm quốc tế về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường

a) Kinh nghiệm sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường của một số nước trên thế giới

Ở nhiều nước đang phát triển đã và đang áp dụng các công cụ “kiểm soát - mệnh lệnh” trong quản lý môi trường. Tuy nhiên, do công cụ này tỏ ra thiếu hiệu quả, thiếu linh hoạt, hiệu lực thực thi kém, nên các nước đã từng bước chuyển sang áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường.

- Kinh nghiệm của Hàn Quốc:

Từ năm 1983, Hàn Quốc đã áp dụng phí đánh vào nguồn gây ô nhiễm chất thải khí và nước thải. Mức phí được xác định trên cơ sở nồng độ chất gây ô nhiễm, vị trí thai ô nhiễm, thời gian vượt tiêu chuẩn cho phép và tùy thuộc vào số lần vi phạm tiêu chuẩn. Sau một thời gian thực hiện quy định này đã bộc lộ một số nhược điểm như: (1) Mức phí đặt ra quá thấp, thậm chí thấp hơn cả chi phí vận hành các thiết bị xử lý ô nhiễm, nên không có tác dụng khuyến khích giảm ô nhiễm; (2) Việc chỉ dựa vào nồng độ chất gây ô nhiễm để tính phí tạo ra kẽ hở cho các đối tượng cố tình lẩn tránh bằng cách pha loãng nồng độ chất thải. Để khắc phục tình trạng này, từ năm 1990, Hàn Quốc đã đánh phí căn cứ vào lượng thải vượt tiêu chuẩn cho phép và kết hợp với nồng độ chất thải trong công thức tính phí. Đồng thời, Hàn Quốcc đã tăng mức phí cao hơn chi phí vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm, để khuyến khích các cơ sở giảm thiểu ô nhiễm.

- Kinh nghiệm của Trung Quốc:

Hệ thống phí phạt do vi phạm tiêu chuẩn môi trường ở Trung Quốc được thử nghiệm ở một vài thành phố từ năm 1979, sau đó mở rộng thực hiện trong toàn quốc vào năm 1981. Kết quả áp dụng hệ thống này khá tốt, làm giảm 60,4% tổng lượng chất gây ô nhiễm trong giai đoạn 1979-1996. Tuy nhiên, do mức phí quá thấp nên khiến cho người gây ô nhiễm không thay đổi hành vi của mình.

Hệ thống phí này hiện đã được cải cách theo hướng: dùng 80% nguồn thư từ phí đưa vào quỹ địa phương để cho các doanh nghiệp vay với mục đích bảo vệ môi trường, còn lại 20% doanh nghiệp được dùng để duy trì bộ máy kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó bao gồm cả việc đào tạo cán bộ môi trường, mua sắm, vận hành các thiết bị quan trắc, đo đạc.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 550 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành