Thứ bảy, 23 Tháng 9 2017 08:16

Giới thiệu một số giải pháp liên quan đến quản lý môi trường Nhật Bản

Kế hoạch bảo vệ môi trường quốc gia lần đầu tiên được Chính phủ Nhật Bản thông qua vào năm 1994. Trong kế hoạch này, những mục tiêu từ trung hạn đến dài hạn về bảo vệ môi trường sinh thái được vạch ra, nhấn mạnh mục đích Nhật Bản sẽ là quốc gia đạt các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường trong vài thập niên tới. Những giải pháp chính để quản lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường được đề xuất gắn trực tiếp với từng lĩnh vực cụ thể của môi trường. Dưới đây xin đề cập một số giải pháp chủ yếu mà Nhật Bản đã và đang thực hiện.

1. Giải pháp công nghệ, kỹ thuật

Việc nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp được Chính phủ Nhật Bản ưu tiên. Các bộ, ngành ở Nhật Bản cũng có nhiều đóng góp vào các chương trình nghiên cứu nhằm bảo vệ môi trường, nhất là môi trường khu vực đô thị. Chẳng hạn, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học, Công nghệ (MEXT) và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) cùng hợp tác để thúc đẩy các chương trình này. MEXT đang thực hiện dự án nghiên cứu phát triển chất xúc tác để biến các bộ phận không thể ăn được của thực vật thành đường. Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp (MAFF) đang xúc tiến dự án thiết lập mô Hình sử dụng sinh khối làm nhiên liệu chạy các loại động cơ MOE và METI cùng hỗ trợ cho các dự án xây dựng các đô thị sinh thái bền vững.

Nhiều chương trình thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ được đưa ra kể từ khi cơ quan môi trường được thành lập. Đến năm 2006, Nhật Bản đã phê chuẩn kế hoạch cơ bản khoa học công nghệ. Từ năm 2006 - 2011, nghiên cứu công nghệ 3R là hướng ưu tiên trong chính sách khoa học công nghệ. Vật liệu thay thế và công nghệ phục hồi kim loại quý hiếm cũng được lựa chọn là giải pháp công nghệ cho phát triển ngành tài nguyên quý hiếm. Kế hoạch này được sự hậu thuẫn tài chính đắc lực từ phía Chính phủ, doanh nghiệp và được người dân

Nhật Bản ủng hộ nhiệt tình. Nhiều sáng kiến cá nhân đã được đưa ra và có ứng dụng hữu ích vào việc giảm thiểu chất thải rắn. Điều cần nhấn mạnh là, các sáng kiến, nghiên cứu khoa học được sử dụng các loại kinh phí trợ cấp như trợ cấp xử lý chất thải rắn. Năm 2008, có 74 dự án nghiên cứu và 6 dự án phát triển công nghệ được cấp kinh phí. Trong nghiên cứu, người ta đẩy mạnh các dự án liên quan đến 3R, nghiên cứu sử dụng sinh khối chất thải rắn, nghiên cứu khoa học xã hội kết hợp hướng đến xây dựng một xã hội có chu kỳ vật chất bền vững, nghiên cứu công nghệ kiểm soát chất thải rắn an toàn, V.V..

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 128 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành