In trang này
Thứ bảy, 21 Tháng 10 2017 08:17

Kinh nghiệm thế giới trong việc thu hút và sử dụng ODA vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế

Từ những năm 1960 trở lại đây, lịch sử vận động của nguồn ODA, đã có không ít nước và vùng lãnh thổ được đánh giá là thành công như  Botswana, Đài Loan và Hàn Quốc, Inđônêxia, Bôlivia và Ghana, Uganda, Việt Nam và Philíppin. Thành công của những quốc gia và vùng lãnh thổ này được thể hiện ở những đóng góp của ODA trước hết vào quá trình phát triển các lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đạt được những thành công đó, ngoài việc thu hút được đa dạng và đông đảo nguồn ODA, các nước trên đã có chính sách xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả giúp việc phát triển tốt cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường sống,  tiến tới phát triển bền vững. 

Đã xem 163 lần