Thứ bảy, 25 Tháng 11 2017 05:32

Những cải cách về trách nhiệm giải trình trong phòng chống tham nhũng của Indonexia

Bản chất của quá trình chuyển đổi ở Indonexia hạn chế đáng kể những lựa chọn cho cải cách. Indonexia đang chứng kiến sự sụp đổ từ từ của một Nhà nước trung ương tập quyền cao độ đã từng bị thống trị bởi một kẻ lộng quyền. Về hệ quả là sự phân chia quyền lực đã được thể hiện ở việc nổi lên các lực lượng chính trị đối lập, cả cũ lẫn mới ở cấp trung ương, sự chuyển giao quyền lực xuống địa phương, nơi những chính trị gia địa phương được trang bị thẩm quyền theo quy định của các đạo luật phân cấp, bắt đầu đấu tranh với chính quyền trung ương. Xã hội dân sự đang phát triển nhanh chóng và hình thành lực lượng thứ ba độc lập với Nhà nước.

Quá trình chuyển đổi ở Indonexia trên thực tế có vẻ phức tạp. Bản thân xã hội của Indonexia và quyết tâm của tầng lớp nhân dân trung lưu đã mang lại một sự gắng kết vô hình, mà sức mạnh của nó thường không được đánh giá đúng mức. Với lực lượng chính trị chủ chốt đã thể hiện khả năng cùng nhau tiến hành các cuộc cải cách thể chế và kinh tế trọng tâm vốn được coi là thiết yếu đối với sự ổn định của đất nước. Tuy nhiên, tình trạng không ổn định hiện nay cho phép những quy tắc không chính thức và những quan niệm sai trái trong quá khứ được tồn tại mà không bị kiểm soát, mặc dù những quy định chính thức vẫn đang có hiệu lực. Cùng với thời gian, khi các chính trị gia có kinh nghiệm hơn, người dân có kiến thức và thận trọng hơn trong việc bảo vệ lợi ích của mình, xã hội công dân hiệu quả hơn, thì trách nhiệm giải trình có khả năng được cải thiện. Nhưng hầu hết các chế độ dân chủ, cả cũ và mới, đều đang ở trong quá trình bày và điều này đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ, quyết tâm của giới lãnh đạo cao cấp nhằm có được tầm nhìn sáng suốt đối với những lợi ích lâu dài của mình, người dân vẫn tiếp tục thận trọng để bảo đảm rằng trách nhiệm giải trình được cải thiện và nguyên tắc pháp quyền sẽ được áp dụng. Đó là một cuộc đấu tranh liên tục, với các kết quả không chắc chắn và những mối rủi ro dai dẳng về việc không đạt được mục đích. Trong giai đoạn này, quá trình nói trên chắc chắn sẽ xuất hiện những phức tạp và bất lợi với những tiến bộ ở nơi này và thụt lùi ở nơi khác.

Môi trường hiện tại dường như không có lợi cho một chiến lực toàn diện, rộng khắp nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và hạn chế tham nhũng. Các lợi ích được trao là rất mạnh mẽ và năng lực của Nhà nước trong việc thực hiện những chương trình cải cách rộng khắp lại hạn chế. Nhưng đây có thể là một môi trường cho những giải pháp mang tính địa phương, với sự ủng hộ của các nhóm quyền lực địa phương, phát triển mạnh mẽ, dù là trong các khu vực hay các tiểu khu vực cụ thể, các tỉnh hay huyện, hay các tỉnh có các nhà lãnh đạo cải cách. Đây cũng có thể là một môi trường hợp lý trong đó nỗ lực cải cách trọng tâm là tạo điều kiện cho những giải pháp mang tính địa phương nói trên được thúc đẩy từ chính quyền trung ương.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 63 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành