Thứ tư, 20 Tháng 6 2018 08:06

Giới thiệu thực trạng tăng trưởng bao trùm trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp Việt Nam

Cho tới nay, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách khá đồng thuận rằng, các nước đang phát triển, đặc biệt là một nước vừa thoát khỏi ngưỡng nghèo như Việt Nam và gia nhập khối trung bình thấp muốn duy trì phát triển kinh tế cần phải cải cách thể chế.

Việt Nam đương đầu với giai đoạn tăng trưởng kinh tế chậm lần tăng trưởng thứ nhất vào cuối thập niên 90 của thế kỷ XX (khủng hoảng tài chính châu Á) và mất chưa đến 3 năm để phục hồi lại con đường tăng trưởng. Và trong lần thứ hai này, chúng ta đang ở năm thứ 6 của chu kỳ tăng trưởng chậm. Hiện nay, tuy có những tín hiệu tích cực về mặt vĩ mô, nhưng vẫn chưa chắc chắn rằng chúng ta vẫn tiếp tục chu kỳ tăng trưởng chậm. Nhìn lại chu kỳ tăng trưởng chậm thứ nhất, có thể thấy Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách xuất phát từ những khó khăn từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Nhưng nếu xem xét Việt Nam đã tiến hành cải cách thể chế nào thực sự mang tính chuyển đổi thì đó chính là Luật Doanh nghiệp, một cải cách thể chế vô cùng quan trọng mà Việt Nam đã thực hiện được. Tiếp đến là hội nhập thông qua việc đàm phán và ký kết thương mại song phương Việt Nam và Hoa Kỳ và tự do hóa tài chính.

       Trên đây là trích dẫn tài liệu, để đọc toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 17 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành