In trang này
Thứ hai, 23 Tháng 7 2018 02:09

Kinh nghiệm quốc tế đối với việc dỡ bỏ rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội và bài học rút ra cho Việt Nam

          Sự thành công trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thực hiện công nghiệp hóa ở một số quốc gia thuộc khu vực châu Á trong những thập niên cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đưa lại, song có thể thấy, khắc phục các rào cản về thể chế, tạo ra một môi trường đầu tư, môi trường phát triển thông thoáng, minh bạch được coi là yếu tố hàng đầu. 

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 162 lần