Thứ hai, 20 Tháng 8 2018 08:26

Giới thiệu về chương trình một số môn học trong chương trình giáo dục phổ thông của Mỹ

Theo chuẩn nội dung môn học (Content Standards) của Bang California:

a) Môn Lịch sử -khoa học tự nhiên (từ năm 1998, đến nay chưa thay đổi).

- Từ lớp Mẫu giáo đến lớp Năm: Kĩ năng phân tích lịch sử và khoa học xã hội:

+ Lớp Mẫu giáo: Học tập và làm việc bây giờ và trước đây.

+ Lớp Một: Nơi của một đứa trẻ trong thời gian và không gian.

+ Lớp Hai: Con người - Đối tượng làm nên một sự khác biệt.

+ Lớp Ba: Liên tục và thay đổi.

+ Lớp Bốn: California: Một tiểu bang thay đổi.

           + Lớp Năm: Lịch sử và địa lí Hoa Kì: Tạo dựng một quốc gia mới.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 42 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành