Thứ tư, 22 Tháng 8 2018 08:50

Khái quát thực trạng chính sách tài khóa ở Việt Nam thời gian qua

Thông qua diễn biến của nền kinh tế có thể thấy rằng, chính sách tài khóa Việt Nam giai đoạn 1991-2010 đã trải qua hai giai đoạn với những diễn biến về chính sách tài khóa trái ngược.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành