Thứ sáu, 24 Tháng 8 2018 09:09

Một số kênh truyền thông đại chúng truyền thống

Sách là kênh truyền thông đại chúng ra đời sớm nhất, phát triển với quy mô, chủng loại, số lượng ngày càng lớn và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nhân loại. Có thể nói rằng sự ra đời của sách đã tạo ra sự bùng nổ truyền thông lần thứ nhất. Bởi vì, với sự ra đời của sách, tri thức, kinh nghiệm của loài người đã được lưu giữ và nhân bản rộng rãi, truyền lưu cho các thế hệ - một chức năng cơ bản và quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội trong mọi thời đại.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 3 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành