Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 09:13

Tổng quan về chính sách thương mại biên mậu của Trung Quốc

Mậu dịch biên giới là các hoạt động buôn bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ ở khu vực biên giới giữa các nước láng giềng, là hình thái mở đầu của mậu dịch quốc tế, là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động biên mậu của mỗi nước.

Mậu dịch biên giới bao gồm: Xuất khẩu, Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ qua biên giới, trao đổi hàng hóa dịch vụ của cư dân biên giới, trao đổi hàng hóa dịch vụ trong khu kinh tế cửa khẩu. Trong phạm vi của đề tài này chỉ xin tập trung nghiên cứu vấn đề biên giới đất liền.

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 12 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành