Thứ ba, 11 Tháng 9 2018 02:58

Chính sách phúc lợi xã hội đối với bà mẹ trẻ em của Nhật Bản

Cùng với sự ra đời của chế độ phúc lợi xã hội nói chung, hệ thống phúc lợi bà mẹ, trẻ em (BMTE) ở Nhật Bản đã được hình thành, phát triển và ngày càng hoàn thiện. Là một bộ phận của phúc lợi xã hội, phức lợi trẻ em là một thuật ngữ chung được hiểu như là chính sách xã hội nhằm đảm bảo sự phát triển về thể chất, tinh thần cho trẻ em. Trước đây, Nhật Bản tồn tại quan niệm rằng, việc nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em thuộc về trách nhiệm của gia đình. Sau chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã nhanh chóng thực hiện các cuộc cải cách trong đó có phúc lợi xã hội nói chung, phúc lợi bà mẹ trẻ em nói riêng. Năm 1947 đã ban hành luật phúc lợi trẻ em, áp dụng cho đối tượng dưới 18 tuổi. Đây là một hệ thống đạo luật bao gồm các luật về: chăm sóc sức khoẻ trẻ em, luật trợ cấp, nuôi dưỡng trẻ em, các bà mẹ cũng là một đối tượng ưu tiên của phúc lợi xã hội. Xét theo nghĩa rộng, phúc lợi bà mẹ là các chính sách bảo vệ những gia đình thiếu cha cần có sự giúp đỡ để giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống nhằm duy trì, ổn định và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề này còn liên quan đến nhiều đối tượng và lĩnh vực khác. Vì thế các qui định của pháp luật ở đây thường được mở rộng: Luật trợ cấp xã hội và nuôi con, luật về sức khoẻ. Để tìm hiểu vấn đề này chúng ta cần xem xét thực trạng và sự biến đổi của đời sống phụ nữ và trẻ em ở Nhật Bản, nhất là những năm gần đây.

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 5 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành