Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 03:18

Dự báo nhu cầu hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường

          Trước khi đổi mới năm 1986, vì nhiều lý do khác nhau vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường chưa có biểu hiện rõ nét. Sau khi tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế sâu rộng, bên cạnh việc mang lại những kết quả tốt đẹp, kinh tế thị trường cũng là nguyên nhân phát sinh của nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực, trong đó có suy thoái môi trường. 

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 64 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành