Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 03:33

Một số kiến nghị định hướng điều hành chính sách tài khóa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

        Chính sách tài khóa cần được thực hiện đúng lúc và hợp lý, bám sát diễn biến của chu kỳ kinh tế, có được những phân tích, dự báo phù hợp để có đối sách kịp thời. Do chính sách tài khóa có độ trễ về hiệu quả, nên trong giai đoạn suy thoái Chính phủ cần cân nhắc áp dụng chính sách tài khóa ngược chu kỳ, nghĩa là mở rộng theo hướng kích thích nền kinh tế hồi phục, triển khai các công cụ tài khóa được sử dụng linh hoạt theo mức độ hiệu quả của từng công cụ tài chính. 

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 9 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành