Thứ ba, 11 Tháng 9 2018 04:09

Tiêu chí đánh giá hiệu quả của pháp luật

Bất kỳ một sự đánh giá nào cũng cần phải dựa trên những dấu hiệu, tiêu chuẩn nhất định, đó có thể là một hoặc nhiều dấu hiệu hay tiêu chuẩn khác nhau. Những dấu hiệu đó là cơ số trực tiếp cho sự đánh giá và chúng được gọi là tiêu chí đánh giá.

Để đánh giá được hiệu quả của pháp luật cần có những tiêu chí nhất định. Mỗi tiêu chí được xem là một căn cứ để xác định hiệu quả của pháp luật ở một phương diện nhất định, vì vậy, để đánh giá đúng hiệu quả của pháp luật cần phải có đủ các tiêu chí cần thiết.

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 230 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành