Thứ ba, 16 Tháng 10 2018 07:42

Chính sách phúc lợi xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Nhật Bản

Tăng cường thể lực và nâng cao tuổi thọ là ước muốn của mỗi con người không phân biệt màu da, tôn giáo, dân tộc, đảng phái. Vì vậy công tác chăm sóc sức khoẻ luôn được mọi tầng lớp trong xã hội quan tâm và sự thể hiện rõ nét chính sách phát triển Phúc lợi xã hội của một quốc gia.

Trong những thập kỷ gần đây, ngoài những kỳ tích về phát triển kinh tế, Nhật Bản còn đạt những thành tựu đáng kể trong công tác chăm sóc sức khoẻ, cụ thể là nâng cao được thể lực và đưa tuổi thọ của người Nhật từ mức trung bình sau chiến tranh thế giới thứ hai lên mức cao nhất thế giới như ngày nay. Tất nhiên chất lượng sức khoẻ được nâng lên là do nhiều yếu tố tác động nhưng ở đây chúng ta chỉ giới hạn trong việc tìm hiểu vấn đề chăm sóc sức khoẻ trong hệ thống phúc lợi xã hội của Nhật.

         Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 17 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành