Thứ tư, 17 Tháng 10 2018 07:59

Chính sách xã hội đối với người già ở Nhật Bản

Nghiên cứu liên quan đến người già ngày nay đang là chủ đề được quan tâm nhiều trên thế giới. Để đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia, ngày nay không chỉ đơn thuần căn cứ vào mức độ phát triển kinh tế, mà còn được dựa vào các tiêu chí thuộc về văn hoá, xã hội... trong đó vấn đề phúc lợi xã hội, đặc biệt các chế độ phúc lợi xã hội đối với người già là một trong những tiêu chí rất có ý nghĩa. Để tìm hiểu vấn đề này, cần phải xem xét thực trạng người già và các hình thức và biện pháp phúc lợi với đối tượng này ở những quốc gia dân số già điển hình như Nhật Bản.

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 18 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành