Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018 08:18

Điều kiện đảm bảo hiệu quả của pháp luật

Hiệu quả của pháp luật phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm cả điều kiện chủ quan và khách quan, có liên quan tới bản thân pháp luật cũng như môi trường thực hiện nó. Để pháp luật trở thành công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội thực sự có hiệu quả thì sự tụ hội đủ các điều kiện đó là rất cần thiết. Bất kỳ một quy phạm pháp luật nào hoặc văn bản quy phạm pháp luật nào cũng được tạo ra và tác động không phải trong sự độc lập, riêng rẽ mà trong một tổng thể những mối liên hệ và những sự ràng buộc nhất định. Tất cả những mối liên hệ, những sự ràng buộc đó của pháp luật với những yếu tố và hiện tượng khác nhau trong đời sống xã hội xét đến cùng đều có ảnh hưởng tới hiệu quả của pháp luật.

      Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 17 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành