Thứ ba, 23 Tháng 10 2018 02:00

Một số vấn đề cơ bản về phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Giáo dục phải nhằm hoàn thiện nhân cách con người và giáo dục nên quốc dân khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần đồng thời có đầy đủ phẩm chất cần thiết với tư cách là người làm chủ xã hội - quốc gia hòa bình và dân chủ.

Để thực hiện hoá mục đích trên, Chương trình giáo dục phổ thông vừa tôn trọng quyền tự do học thuật vừa nhằm đạt được các mục tiêu về trang bị các kiến thức, văn hoá rộng, nuôi dưỡng thái độ tìm kiếm chân lí, nuôi dưỡng tình cảm phong phú và ý thức đạo đức, nuôi dưỡng cơ thể khoẻ mạnh; tôn trọng giá trị của mỗi cá nhân, tăng cường năng lực cá nhân, trau dồi tính sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần tự chủ, tự trị, trọng dụng các mối quan hệ trong công việc và cuộc sống, nuôi dưỡng thái độ quý trọng sức lao động; tôn trọng chính nghĩa và trách nghiệm, bình đăng nam nữ, quý trọng bản thân và hợp tác với người khác, dựa trên tinh thần công khai, chủ động tham gia vào sự hình thành xã hội tự chủ, nuôi dưỡng thái độ đóng góp vào sự phát triển đó; nuôi dưỡng tinh thần tôn trọng sự sống, trân trọng tự nhiên, nuôi dưỡng thái độ tích cực tham gia bảo vệ môi trường và tôn trọng các truyền thống và văn hoá, tình yêu với đất nước và địa phương mình, tôn trọng các quốc gia khác, có thái độ tham gia tích cực vào việc phát triển hoà bình của xã hội quốc tế.

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị gửi về tệp đính kèm.

Đã xem 18 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành