Thứ hai, 29 Tháng 10 2018 02:22

Thực trạng đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục

Chủ trương đào tạo liên thông đã được thực hiện từ rất lâu. Trước năm 1975 và sau ngày giải phóng, hầu hết các trường ĐH ở miền Bắc theo mô hình trường ĐH chuyên ngành, đào tạo theo yêu cầu của ngành. Việc liên thông thường diễn ra dưới hình thức tổ chức các lớp chuyên tu, hoàn chỉnh. Từ năm 1998, theo Luật Giáo dục 1998, không còn tồn tại loại hình đào tạo chuyên tu nữa. Tuy nhiên, một số trường ĐH vẫn cho phép sinh viên vào học, miễn trừ một số môn đã học ở ngành khác. Thời gian học được rút ngắn trên cơ sở miễn trừ các môn đã học.

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 23 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành