Thứ năm, 29 Tháng 11 2018 02:07

Thể chế kinh tế của Việt Nam đến năm 2030

Từ thực trạng về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường trên thế giới trong mấy năm gần đây, căn cứ vào dự báo của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học ở trong và ngoài nước, có thể thấy từ nay đến năm 2030, những vấn đề mang tính toàn cầu và khu vực sẽ có ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, hoàn thiện thể chế kinh tế nói riêng là: Thứ nhất, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 304 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành