Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 02:30

Khái lược những vấn đề chung về chương trình giáo dục phổ thông của Malaysia

Hệ thống giáo dục quốc dân Malaysia cũng giống như hệ thống giáo dục của một số nước và có điểm khác biệt so với hệ thống giáo dục Việt Nam là hệ thống giáo dục quốc gia gồm có 4 cấp từ giáo dục mầm non, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và giáo dục sau Trung học, trong khi đó giáo dục của Việt Nam gồm có giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông và giáo dục sau trung học phổ thông.

Giáo dục Mầm non dành cho trẻ từ 4 - 6 tuổi. Việc tham gia học chương trình giáo dục Mầm non không phổ biến ở Malaysia và nhìn chung chỉ những gia đình giàu có mới đủ khả năng cho con học trường mầm non tư thục. Chính phủ Malaysia không có chương trình giáo dục Mầm non chính quy, ngoại trừ có một khoá bồi dưỡng chính thức để cấp chứng chỉ cho hiệu trưởng và giáo viên trước khi họ thành lập và quản lí trường mầm non. Có các chương trình giáo dục Mầm non ở Malaysia khác do các nhóm tôn giáo quản lí. Khoá bồi dưỡng này bao gồm các bài giảng về tâm lí trẻ em, phương pháp giảng dạy và các nội dung khác như chăm sóc và phát triển trẻ. Những trường mầm non đã đăng kí phải tuân thủ các điều kiện quy vùng và phải tuân thủ các quy định về việc khám sức khoẻ và đánh giá nguy cơ hoả hoạn vì nhiều trường mầm non nằm trong các khu dân cư đông đúc.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 135 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành