Thứ ba, 18 Tháng 12 2018 02:34

Một số vấn đề về chu trình truyền thông

Chu trình hay quy trình là một quá trình công việc diễn ra bao gồm các bước, các khâu cơ bản nhất thiết cần phải làm. Chu trình truyền thông chỉ ra những khâu cơ bản của một quá trình truyền thông chuyên nghiệp; chỉ rõ trong tiến trình ấy, nhà truyền thông cần phải làm gì và làm như thế nào.
Bên cạnh đó, truyền thông là một quá trình liên tục. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông chuyên nghiệp luôn luôn được tiến hành thông qua những chiến dịch, dự án, chương trình cụ thể. Nhưng dù bất kỳ chương trình, kế hoạch hay dự án truyền thông nào cũng đều tuân thủ theo một chu trình với những hoạt động bắt buộc. Do đó, phần dưới đây sẽ tập trung trình bày các bước, các công việc cơ bản cần phải tiến hành và cách thức tiến hành trong một chu trình truyền thông chuyên nghiệp.

Trên đây là trích dần của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

 

Đã xem 153 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành