Thứ năm, 21 Tháng 2 2019 10:28

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG- KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Doanh nghiệp nhà nước tuy có những hạn chế nhưng trên thực tế đối với nền kinh tế thị trường doanh nghiệp nhà nước cũng có những vai trò nhất định. Có thể nói doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế được nhà nước thành lập, rót vốn và tổ chức quản lý, hoạt động công ích hoặc hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được nhà nước giao phó. Như vậy, trong nền kinh tế cạnh tranh, các doanh nghiệp có vị trí pháp lý bình đẳng như nhau cùng thực hiện hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận, doanh nghiệp nhà nước với vai trò của mình cần thiết phải đảm nhận cả các hoạt động kinh doanh, hoạt động công ích khi lợi nhuận thu về không đáng kể thậm chí là không thu được lợi nhuận nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, dân sinh đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế và đảm bảo ổn định xã hội, thực hiện chức năng của nhà nước. Vốn trong doanh nghiệp nhà nước do nhà nước đầu tư do vậy, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu nhà nước còn doanh nghiệp chỉ quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của nhà nước.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn, xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 209 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành