Thứ hai, 25 Tháng 2 2019 02:11

Khái quát một số vấn đề về định hướng phát triển chương trình giáo dục phổ thông cộng hòa Pháp

Hiến pháp Cộng hoà Pháp khẳng định: "nghĩa vụ của Nhà nước là tổ chức giáo dục công bắt buộc miễn phí và thế tục (phi tôn giáo) ở mọi bậc học". Luật Giáo dục khẳng định giáo dục là ưu tiên hàng đầu của Nhà nước và quy định một số nguyên tắc cơ bản của giáo dục.

... Giáo dục là ưu tiên hàng đầu về chính sách phát triển, cũng là công cụ cơ bản của việc đảm bảo sự công bằng và bình đẳng xã hội, của chính sách xã hội của Nhà nước phúc lợi - đặc điểm cơ bản của mô hình nhà nước Pháp. Mô hình quản lí tập trung, thống nhất nền giáo dục là chọn thể chế, thể hiện vai trò của Nhà nước phúc lợi, nhằm đảm bảo sự đồng nhất, sự công bằng và bình đẳng.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 201 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành