Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 01:37

Kinh nghiệm về xây dựng chương trình môn học phổ thông của Trung Quốc - Bài học cho Việt Nam

Chính phủ Trung Quốc rất chú trọng đến sự phát triển con người nên chính sách phát triển giáo dục đã được đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Trung Quốc. Trung Quốc xem m ục tiêu giáo dục và mục tiêu chương trình có quan hệ phụ thuộc, có nghĩa là mục tiêu giáo dục chế ước việc xác định m ục tiêu chương trình, từ quá trình phát triển của m ục tiêu giáo dục có thể thấy được quỹ đạo diễn biến của mục tiêu chương trình. Đồng thời, để thích ứng với yêu cầu thực tế của việc xây dựng kinh tế nông nghiệp và phát triển xã hội nông thôn ở Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu phát triển của đại đa số học sinh nông thôn, vừa đặt nền móng cho học sinh học lên, vừa tạo điều kiện cần thiết cho việc tham gia sản xuất nông nghiệp, kinh doanh trong tương lai, cơ quan giáo dục của m ột số địa phương đã đưa chương trình giáo dục "Chứng chỉ xanh" vào trường sơ trung nông thôn trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (2001). Thời gian dạy học dành cho chương trình này là khoảng 300 tiết, trong đó 60% dành cho giờ học lí thuyết, 40% dành cho giờ thực tập sản xuất.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 133 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành