In trang này
Thứ tư, 27 Tháng 2 2019 01:43

Một số vấn đề cơ bản về phát triển chương trình phổ thông Trung Quốc

Năm 1985, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra quyết định cải cách thể chế giáo dục, trong đó ch ỉ rõ: "Giáo dục phải đào tạo nên một thế hệ con người mới có lí tưởng, có đạo đức, có văn hoá, có kỉ luật, yêu Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, có tinh thần xả thân phấn đấu gian khổ vì sự giàu mạnh của đất nước và sự giàu có của nhân dân, không ngừng tìm tòi tri thức mới, có tinh thần khoa học thực sự cầu thị, đ ộc lập suy nghĩ và dũng cảm sáng tạo". Năm 1993, "Chương trình cải cách và phát tri ển giáo dục Trung Quốc" chỉ ra rằng: "Ai nắm được giáo dục hướng tới thế kỉ XXI, người đó sẽ chiếm được vị trí chiến lược trong cuộc cạnh tranh quốc tế ở thế kỉ XXI", "Giáo dục Tiểu học, trung học phải chuyển từ "giáo dục ứng thí" sang quỹ đạo nâng cao tố chất quốc dân, hướng tới toàn thể học sinh, nâng cao toàn diện tư tưởng đạo đức, văn hoá khoa học, kĩ năng lao dộng, tố chất sức khoẻ và tâm lí của học sinh". Năm 1999, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ Viện ra quyết đ ịnh đi sâu cải cách giáo dục, thúc đẩy toàn diện giáo dục tố chất, trong đó nhấn mạnh: "Thực hiện giáo dục tố chất chính là quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của Đảng, coi việc nâng cao tố chất qu ốc dân là tôn chỉ căn bản, coi bồi dư ỡng tinh thần sáng tạo và năng lực thực tiễn của HS là trọng điểm, đào tạo lớp người kế thừa và xây dựng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa có lí tưởng, có đạo đức, có văn hoá, có kỉ luật, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ”.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 336 lần