Thứ năm, 28 Tháng 3 2019 15:00

Kinh nghiệm chiến lược đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ trí thức của Cộng hòa liên bang Đức trong phát triển kinh tế - xã hội

Bước vào thế kỷ XXI trí thức trở thành nguồn lực quan trọng đối với phát triển của một quốc gia. Thành công của những nước công nghiệp phát triển như Cộng hòa Liên bang Đức trong cạnh tranh quốc tế được đo bởi tốc độ chuyển tải
kiến thức thành sản phẩm và quy trình mới. Hợp tác có hiệu quả giữa các đối tác đại diện cho khu vực nghiên cứu và sản xuất sẽ trở thành yếu tố quyết định đến quá trình đổi mới. Trong phân tích gần đây, OECD đã nhấn mạnh sự thành công
khác nhau về kinh tế và công nghệ của một quốc gia trong những thập kỷ qua phụ thuộc vào mối quan hệ giữa khu vực nghiên cứu tư nhân và Nhà nước với phát triển kinh tế".

Đã xem 18 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành