Thứ ba, 26 Tháng 3 2019 15:07

Khái quát về cơ chế quản lý giáo dục ở Mỹ

Sự kiểm soát giáo dục của các bang thông qua các Hội đồng giáo dục và các phân khu giáo dục (Hội đồng giáo dục được bầu hay được chỉ định đều thông qua tiến trình lựa chọn cách làm dân chủ). Phân khu giáo dục và các trường học phải chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục. Các bang tạo điều kiện cho mọi gia đình được quyền tự chọn trường học cho con, em gia đình.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin quý vị tải tệp đính kèm.

Đã xem 29 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành