Thứ sáu, 19 Tháng 4 2019 01:23

Giới thiệu chính sách phát triển khoa học công nghệ và xây dựng giới trí thức Mỹ

Ngay sau khi vào Nhà Trắng từ tháng Giêng năm 2001, Tổng thống Bush đã nhấn mạnh nhu cầu làm cho Chính phủ hướng vào hoạt động hiệu quả và trách nhiệm hơn. Quan điểm này thể hiện trong đề nghị ngân sách của Tổng thống cho năm tài chính 2002 và 2003. Sự suy giảm kinh tế trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, cũng đã ảnh hưởng gần như đến tất cả các khía cạnh về chính sách và ngân sách của Chính phủ. Mặc dù vậy, khuôn khổ chung và phương hướng chính sách khoa học và công nghệ về cơ bản hầu như không thay đổi. Hoa Kỳ tiếp tục giữ vững vị trí số một trong các lĩnh vực tri thức khoa học mũi nhọn và sử dụng khoa học và công nghệ hỗ trợ cho an ninh và tăng trưởng kinh tế dài hạn của quốc gia, cải thiện sức khỏe và phúc lợi của công dân và bảo vệ chất lượng môi trường.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 18 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành