Thứ tư, 17 Tháng 4 2019 08:22

Về ngành nghề đầu tư và tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật

Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định doanh nghiệp được quyền “tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm”
Đồng thời với việc Luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) đã quy đ ịnh cụ thể ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đặc biệt Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã loại bỏ tội kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, B ộ luật này vẫn duy trì một số tội phạm tương tự như kinh doanh trái phép, ví dụ tại Điều 217a về “Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Quyền tự do kinh doanh không chỉ được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, mà đã được hiện thực hóa và được bảo đảm an toàn, đồng bộ bằng các điều luật cụ thể thay vì chỉ quy định được quyền “tự chủ kinh doanh” như trước kia
Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 28 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành