In trang này
Chủ nhật, 05 Tháng 1 2020 08:29

Vốn, tài sản và mô hình quản trị của doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật, vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn pháp định và vốn điều lệ. Vốn pháp định được hiểu là số vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Nhưng đó chỉ là cách hiểu dựa theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật công ty năm 1990, tức những luật đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) đều không giải thích, thậm chí không có từ ngữ nào nhắc đến “vốn pháp định”.
Nếu không được giải thích một cách chính thức, thì khái niệm vốn pháp định có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 trước đây đã giải thích “vốn pháp định là vốn ban đầu của xí nghiệp liên doanh được ghi trong điều lệ của xí nghiệp”, tức vốn pháp định trong trường hợp này đồng nghĩa với vốn điều lệ.

Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 74 lần