Thứ sáu, 19 Tháng 4 2019 08:31

Tổng quan về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo nhân lực trình độ cao của Cộng hòa liên bang Đức

Trong lịch sử nền giáo dục của mình, nước Đức luôn tự hào là "miền đất sản sinh ra nhiều vĩ nhân lịch, sử trong các ngành khoa học như triết học, hội họa, âm nhạc và văn học. Thành tựu nổi bật của nền giáo dục và khoa học nước Đức là xếp thứ ba thế giới về số giải Nôben, từ năm 1950 đến nay đoạt 31 giải Nôben, riêng trong năm 2007 có 2 người. Cho đến trước đầu thế kỷ XXI, trong tâm thức của châu Âu và thế giới, nước Đức có một nền giáo dục được xem là "ưu việt" và chính nền giáo dục ấy đã đưa nước Đức đạt được nhiều kỳ tích về phát triển.
Nền giáo dục Đức đã góp phần to lớn của mình vào việc nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI), năm 2006 đạt 0,938, xếp thứ 16 trong Bảng xếp hạng thế giới. Do đòi hỏi ngày càng tăng của thị trường lao động, giai đoạn hiện nay đang chuyển sang xã hội thông tin và xã hội tri thức cũng như nhu cầu về trình độ đào tạo cao hơn của từng người và của cả xã hội đã dẫn tới có tỷ lệ ngày càng cao những người trẻ tuổi đạt bằng đại học (cử nhân, kỹ sư...). Trung bình các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khoảng 19% những người trong độ tuổi 25 - 64; 24% độ tuổi 25 - 34 đã kết thúc một khoá học đại học, ở Đức tỷ lệ đó là 15% và theo báo cáo “OECD - Education at a glance 2018” ở Đức khoảng 27% những người trong độ tuổi 25-64 đã kết thúc một khóa học đại học.

Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 8 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành