Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 02:42

TỔNG HỢP VỀ QUAN NIỆM AN NINH CON NGƯỜI HIỆN NAY

Khái niệm an ninh con người đã được chương trình phát của Liên hợp quốc (UNDP) thúc đẩy phát triển hoàn chỉnh hơn và chuyển hóa vào các chương trình hành động của mình. Báo cáo Phát triển con người của Liên hợp quốc (UNDP) công bố năm 1994 cho rằng: Quan niệm an ninh trong thời gian quá dài đã được giải thích theo nghĩa hẹp, dừng lại ở an ninh lãnh thổ trước sự xâm lược từ bên ngoài, ở việc bảo vệ lợi ích dân tộc trong chính sách đối ngoại và ở an ninh toàn cầu trước đe dọa hủy diệt hạt nhân - tức là nhấn mạnh vào khía cạnh quốc gia - dân tộc chứ không phải người dân, trong khi người dân luôn tìm kiếm an ninh cho cuộc sống thường ngày của họ. 

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải file đính kèm.

Đã xem 51 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành